مرور برچسب,en

جایزه

0

Conheça as experiências finalistas do III Prêmio Odair Firmino de Solidariedade

A premiação do III Prêmio Odair Firmino de Solidariedade ocorrerá na próxima semana, روز 9 نوامبر, em Brasília (DF). Mas para que nossos leitores

October 30, 2012 جایزه Odair Firmino
0

احساسات تجاری تحویل جایزه دوم Odair Firmino همبستگی

پروژه "مبارزه زنان بومی برای حقوق برابر و کیفیت زندگی مردم خود" کمیسیون سازمان زنان بومی

مه 25, 2012 جایزه Odair Firmino
بازگشت به بالا © 2012 - جایزه Odair Firmino 2012 - ® Caritas برزیل Quadra SGAN 601 ماژول F - شمال بال کد پستی: 70830-010 - برازیلیا / DF: +55 (61) 3521-0350 - CNPJ: 33.654.419/0001-16
ورود به سیستم - | دسترسی ایمیل وب سایت - Criado por: América Link