مرور برچسب,en

کاریتاس برزیل

0

Odair Firmino همبستگی: سفر ادامه دارد…

برای ادامه با تقویت بسیج از شبکه های اجتماعی بر اساس تجارب و اقدامات جمعی است که ترویج نقش حذف و از مطالعه حذف

مه 30, 2012 جایزه Odair Firmino
0

Odair Firmino: شعله صلح و امید

با هدف تشویق اقدامات انتشار و اشاعه فرهنگ همبستگی, علاوه بر ارزش نهادن به تجارب شخصیت جمعی است که حفظ و ترویج

مه 30, 2012 جایزه Odair Firmino
بازگشت به بالا © 2012 - جایزه Odair Firmino 2012 - ® Caritas برزیل Quadra SGAN 601 ماژول F - شمال بال کد پستی: 70830-010 - برازیلیا / DF: +55 (61) 3521-0350 - CNPJ: 33.654.419/0001-16
ورود به سیستم - | دسترسی ایمیل وب سایت - Criado por: América Link