شبکه ی ملی نوجوانان و ارتباط برقرار جوان - RENAJOC ترویج چهارشنبه بعدی,,pt,روز ملی جوانان یا روز ارتباطی,,pt,دیلما,,pt,قانون سهمیه کمک به بازپرداخت بدهی با جوانان فقیر برزیل,,pt,برازیلیا - دیلما روسف رئیس جمهور گفت: امروز,,pt,فرمان که در نیمه ذخیره امواج از دانشگاه ها و موسسات فدرال مشخص,,pt,دولت فدرال شروع می شود اقدامات طرح پیشگیری خشونت علیه جوانان سیاه,,pt,دولت فدرال,,pt,از طریق دبیرخانه ملی جوانان,,pt,دبیرخانه عمومی,,pt,سیاست ها و توسعه برابری نژادی دبیرخانه,,pt,Seppir,,pt,در دنده انداختن,,pt,سپتامبر,,en,جایزه سوم Odair فیرمینو همبستگی بازدید ثبت نام رکورد,,pt,از,,es, 17 د outubro, o Dia Nacional da Juventude Comunicativa ou Dia C. Adolescentes e jovens realizarão diversas atividades de mobilização, articulação e proposição pelo direito humano à comunicação pelo País. Não só com a perspectiva de promover espaço de acesso à liberdade de expressão, mas também de produção, veiculação e disseminação de conteúdos e informação livres.

Na capital, Renajoc e o Conselho Virajov em Brasília – DF realizarão a Conferência Livre: Solte o Verbo no Dia “C”!! #Pelo Direito à Comunicação. O espaço pretende reunir adolescentes e jovens do Distrito Federal para discutirem questões que envolvem a democratização de acesso à comunicação, a produção de juvenil coletiva e outros assuntos que contextualizam o tema. O debate contará também com a presença do Intervozes, Coordenadoria de Juventude do GDF, Correios – DF e outras organizações envolvidas com juventude e/ou comunicação.

Participe!

Data: 17 de Outubro

Local: Auditório do Museu Nacional dos Correios

SCS – Setor Comercial Sul, Qd. 4, Bl A, nº 256 – Asa Sul – Brasília DF

Horário: 13ساعت

تماس: Danuse Queiroz – danusequeiroz@gmail.com / 61 8539 6067 ou Webert da Cruz – b.webert@hotmail.com / 61 8122 0411

Curta no Facebook: facebook.com/SolteOVerboNoDiaC

Mais informações: renajoc.org.br

Fonte: Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Comunicadores