O Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Juventude, da Secretaria-Geral, e da Secretaria de Promoção de politicas da Igualdade Ras (Seppir), kommer att starta nästa torsdag,,pt,Flygplatser i Maceio,,pt,AL,,en,Det första steget i den nationella planen för förebyggande av våld mot svart ungdom,,pt,med titeln "Living Youth",,pt,Ceremonin hålls klockan 11.00,,pt,i konventionscentret,,pt,med närvaro av ministrarna Gilberto Carvalho,,pt,Generalsekretariatet,,pt,och Luiza Neighborhoods,,pt,av den nationella sekreteraren för ungdomar,,pt,av statsguvernören,,pt,Teotônio Vilela Filho,,pt,av borgarna i Alagoas städerna som planeras i planen,,pt,förutom andra federala myndigheter,,pt,statligt och kommunalt,,pt,Snart efter lanseringen hålls en presskonferens på,,pt,På initiativ,,es,som har partnerskap med sex andra ministerier,,pt,förutom stöd från civilsamhällets enheter,,pt (27/9), em Maceió (AL), a primeira etapa do Plano Nacional de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, intitulado “Juventude Viva”.

A cerimônia será realizada às 11h, no Centro de Convenções, com a presença dos ministros Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral) e Luiza Bairros (Seppir), da secretária nacional de Juventude, Severine Macedo, do governador do estado, Teotônio Vilela Filho, dos prefeitos das cidades alagoanas contempladas no Plano, além de outras autoridades dos governos federal, estadual e municipal. Logo após o lançamento será concedida uma entrevista coletiva no local.

A iniciativa, que conta com a parceria de outros seis Ministérios, além do apoio de entidades da sociedade civil, Det syftar till att minska den höga mord som når unga svarta i hela landet,,pt,med större svårighetsgrad i,,pt,kommuner,,pt,prioritet vid genomförandet av,,pt,Enligt arrangörerna,,pt,förslaget,,pt,vilket integrerar regeringens strategi som planeras i flerårsplanen,,pt,svarar mot en historisk efterfrågan på sociala rörelser,,pt,och representerar en prioritet som presenteras av ungdomar som deltog i 1: a och 2: a nationella ungdomskonferensen,,pt,utförd i,,pt,Enligt uppgifter från hälsovårdsministeriet,,pt,av mord som spelats in i Brasilien når unga människor,,pt,varav mer än,,pt,låg skolgång,,pt,vara den stora majoren man,,pt,Under det senaste årtiondet har antalet unga svarta dödsfall ökat,,pt,som gick ifrån,,pt, com maior gravidade em 132 municípios, que terão prioridade na execução do Plano. De acordo com os organizadores, a proposta, que integra a estratégia do governo prevista no Plano Plurianual 2012/2015, responde a uma demanda histórica dos movimentos sociais, e representa uma prioridade apresentada pelos jovens que participaram da 1ª e 2ª Conferência Nacional de Juventude, realizadas em 2008 e 2011.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 53% dos homicídios registrados no Brasil atingem pessoas jovens, das quais mais de 75% är unga svarta (as), de baixa escolaridade, sendo a grande maioria do sexo masculino. Além disso, ao longo da última década tem crescido o número de mortes de jovens negros, que passou de 14.055 em 2000 para 19.255 em 2010.

Enligt kartan över Violence2012,,pt,av alla dödade i väpnad konflikt i en grupp av tio länder,,pt,bland annat irak,,pt,Indien,,pt,Israel och Afghanistan,,pt,är lägre än det totala antalet mord som uppstod i Brasilien under perioden 2004-2007,,pt,mot,,es,Inför detta scenario,,pt,Planen för att bekämpa våld mot svart ungdom infördes som en prioritet i forumet för rättigheter och medborgarskap,,pt,samordnas av generalsekretariatet,,pt,som utarbetades av de berörda ministerierna,,pt,rättvisa,,pt,Arbete och sysselsättning,,pt,utbildning,,pt,kultur,,es,Mitt konto,,pt,integrerar flera åtgärder av den federala regeringen,,pt,som kommer att överenskommas med stater och kommuner,,pt,med det civila samhället,,pt,med domstolarna,,pt,det offentliga departementet och den offentliga försvararens kansli,,pt, asoma de todos os mortos em conflitos armados em um conjunto de dez países, entre os quais estão Iraque, Índia, Israel e Afeganistão, é menor que o total de homicídios ocorridos no Brasil no período de2004 a2007 (147.373 contra 157.332). Diante desse cenário, o Plano de Enfrentamento à Violência Contra a Juventude Negra foi inserido como prioridade no Fórum Direitos e Cidadania, coordenado pela Secretaria-Geral.

A iniciativa, que foi elaborada pelo conjunto de Ministérios envolvidos (Secretaria-Geral, Seppir, Justiça, Trabalho e Emprego, Sjukvård,pt, Educação, Cultura, Esporte) integra diversas ações do governo federal, que serão pactuadas com estados e municípios, com a sociedade civil, com o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, För att göra livskraftiga förslaget att omvandla de mest utsatta områdena,,pt,skapa möjligheter för social integration och frigörelse av dessa ungdomar,,pt,Det är en sektorsövergripande åtgärd,,pt,med initiativ som karaktäriseras som universell politik,,pt,problem som påverkar den mest utsatta befolkningen,,pt,förutom bekräftande åtgärder,,pt,riktade specifikt till den unga svarta befolkningen,,pt,Alagoas huvudstad valdes för den första genomförandet av planen av två skäl,,pt,först,,pt,av den position som staden upptar,,pt,ª,,en,mellan,,pt,som koncentrerar mer än,,pt,av mord som är registrerade i landet,,pt,Utöver Maceió,,pt,tre andra städer i staten ingår i denna första fasen av,,pt,inget fall,,es,Arapiraca,,pt,e positionen,,pt,Marshal Deodoro,,pt, criando ali oportunidades de inclusão social e emancipação desses jovens. Trata-se de uma ação intersetorial, com iniciativas caracterizadas como políticas universais, voltadas para os problemas que atingem a população mais vulnerável, além de medidas afirmativas, voltadas especificamente para a população jovem negra.

A capital de Alagoas foi escolhida para implementação inicial do Plano por dois motivos: primeiro, pela posição que a cidade ocupa (2ª) entre as 132 que concentram mais de 70% dos homicídios registrados no país. Além de Maceió, outras três cidades do estado integram essa primeira fase do Plano, no caso, Arapiraca (30ª posição), Marechal Deodoro (119ª) och União dos Palmares,,pt,Den andra anledningen är att Alagoas huvudstad var den första staden som värd för det säkrare Brasilien-programmet,,pt,justitieministeriet,,pt,som under tre månaders genomförande redan registrerar viktiga uppgifter om minskningen av lokala våldshastigheter,,pt,Efter att ha släppts i Alagoas,,pt,Planen att förebygga våld mot svart ungdom kommer gradvis att utvidgas till andra stater,,pt,Generalsekretariatet för republikens presidentskap,,pt (123ª). O segundo motivo é o fato da capital alagoense ter sido a primeira cidade a abrigar o Programa Brasil Mais Seguro, do Ministério da Justiça, que em três meses de execução já registra dados importantes na redução dos índices locais de violência.

Depois de ser lançado em Alagoas, o Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra será estendido gradativamente a outros estados.

Fonte: Secretaria-Geral da Presidência da República