کاریتاس برزیل آگاه است که ثبت نام برای جایزه سوم Odair فیرمینو همبستگی,,pt,آنها تا زمانی که دوشنبه آینده تمدید شد,,pt,با توجه به تقاضای زیادی از علاقه,,pt,نهاد برای پروژه یک هفته دیگر که به موضوع مربوط را دریافت خواهد کرد,,pt,تا به حال,,pt,انتظارات در مورد تعداد مشترکین در حال حاضر پیشی گرفته,,pt,با توجه به کمیته برگزاری جایزه,,pt,پروژه ها از تمام مناطق کشور را امضا کرده اند,,pt,به ویژه جنوب شرقی,,pt,کشورهای نشان داده شده است,,pt,لطفا برای ثبت نام,,pt,اطلاعات هشدار دهنده,,pt,با توجه به نقشه خشونت,,pt,توسعه یافته توسط موسسه سنگری با وزارت اطلاعات عدالت,,pt,هر,,ca,جوانان مرده,,pt foram prorrogadas até a próxima segunda-feira, روز 17 سپتامبر. Devido à grande procura por parte dos interessados, a entidade receberá por mais uma semana projetos que estão relacionados com a temática جوانان, همبستگی و توسعه: semeando direitos, colhendo vidas.

Até momento, a expectativa com relação ao número de inscritos já foi superada. De acordo com a comissão organizadora do Prêmio, projetos de todas as regiões do país se inscreveram, com destaque para a região Sudeste. Ao todo, 19 estados estão representados.

Faça sua inscrição AQUI

Dados alarmantes

De acordo com o Mapa da Violência 2011, desenvolvido pelo Instituto Sangari com dados do Ministério da Justiça, no Brasil, a cada 10 jovens mortos, 7 آنها قربانیان قتل هستند,,pt,تصادفات و یا خودکشی,,pt,تنها,,pt,جوانان علل خشونت کشته شدند,,pt,علاوه بر این,,pt,قتل جوانان افزایش یافته است,,pt,در ده سال گذشته و,,pt,جوانان تا,,pt,سال هر روز کشته,,pt,جایزه سوم Odair فیرمینو همبستگی تجارب که به عنوان یکی از ویژگی های آن دارند، انتخاب,,pt,گنجاندن دیجیتال,,pt,شمول اجتماعی,,pt,مبارزه با خشونت و قلع و قمع جوان,,pt,اقدامات سازنده,,pt,تولید اشتغال و درآمد از طریق اقتصاد همبستگی,,pt,آموزش جوانان,,pt,مشارکت جوانان در ساخت سیاست های عمومی,,pt,در میان ویژگی های دیگر,,pt,بر طبق,,pt,تنظیم,,pt,در این سال اول تا سوم از بالا دریافت خواهد کرد,,pt, acidentes de trânsito ou suicídios. Só em 2010, mais de 45.850 jovens foram mortos por causas violentas. Além disso, os assassinatos de jovens aumentaram 580% nos últimos dez anos e, no Brasil, 32 jovens de até 19 anos são assassinados todos os dias.

O III Prêmio Odair Firmino de Solidariedade selecionará experiências que possuam como uma das características, a inclusão digital, a inclusão social, o combate a violência e extermínio de jovens, ações produtivas, geração de trabalho e renda por meio da Economia Solidária, formação de jovens, participação da juventude na construção de políticas públicas, entre outras características, segundo o regulamento.

Este ano os três primeiros colocados irão receber, به علاوه یک جایزه و گواهی,,pt,جایزه نقدی از R $,,pt,هزار برای دوم و یک جایزه از R $,,pt,هزار برای سوم,,pt,جایزه Odair فیرمینو بخشی از هفته همبستگی است,,pt, um prêmio em dinheiro de R$ 10 mil para o primeiro lugar, R $ 5 mil para o segundo e um prêmio de R$ 3 mil para o terceiro.

Promovido pela Cáritas Brasileira, O Prêmio Odair Firmino faz parte da Semana de Solidariedade, que ocorre todos os anos de 5 a 12 نوامبر.

por Thays Puzzi, assessora de Comunicação da Cáritas Brasileira / Secretariado Nacional