Diante da permanente ameaça de alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) a pretexto do combate à violência, a Cáritas Brasileira, Daha fazlası için çalışmakta olan CNBB,,pt,Çocukların ve ergenlerin haklarını desteklemek ve savunmak,,pt,ceza çağının düşürülmesine karşıtlığını ifade ediyor,,pt,ergenlerin özgürlüklerinden yoksun bırakılma süresindeki artışın yanı sıra,,pt,Barış kültürünün sihirli bir şekilde bu önlemlerle gelmeyeceğini biliyoruz.,,pt,Çocuk ve Ergen Statüsü'nün açık bir şekilde yerine getirilmesi, iyi bir çocukluk ve ergenliğin tanıtımı için somut unsurlar getirmektedir.,,pt,bu nedenle,,pt,daha adil bir topluma işaret eder,,pt,Çocukların ve ergenlerin haklarında saygı gördüklerinin İnsan Hakları ihlalleri olarak nitelendirilemeyeceğini biliyoruz.,,pt 20 anos na promoção e defesa dos direitos da criança e adolescente, expressa ser contrária ao rebaixamento da idade penal, bem como o aumento do período de internação de adolescentes privados de liberdade. Sabemos que a cultura de paz não virá magicamente com essas medidas. O cumprimento inequívoco do Estatuto da Criança e do Adolescente traz elementos concretos para a promoção de uma infância e adolescência dignas, portanto, aponta para uma sociedade mais justa. Compreendemos que crianças e adolescentes respeitados em seus direitos dificilmente serão violadores/as dos Direitos Humanos.

Brezilya toplumunun bilinçli bir pozisyon alması için konu üzerinde yeterince aydınlanmadığına inanıyoruz,,pt,medyadan beri,,pt,kamuoyunu şekillendirme ana araçları,,pt,ergenlik ve şiddet içeren haberleri yaymada önyargılı,,pt,Yukarıdakiler göz önüne alındığında,,pt,Brezilya Caritas tezahürleri,,pt,ECA'da sağlanan sosyo-eğitimsel önlemlerin mahk conm edilmesi,,pt,bir kez tam olarak uygulandı,,pt,Adölesan ile Devlet ve toplum arasındaki hukuka aykırı olarak ilişkide değişiklikler yapabilir.,,pt, uma vez que a mídia, principal meio de formação de opinião pública, é tendenciosa na divulgação das notícias que envolvem adolescência e violência.

Diante do exposto, a Cáritas Brasileira manifesta:

  • A convicção de que as medidas sócio-educativas previstas no ECA, uma vez implementadas na íntegra, são capazes de promover mudanças na relação do/a adolescente em conflito com a lei com o Estado e a sociedade;
  • Devletin ECA prensiplerini tam anlamıyla uygulamamasının ihmal ve ihmalinin, ECA'nın kusurlu olduğu ve Kamu Gücünün kendisinin değil de yanlış olduğu fikrini arttırdığı anlayışı,,pt,Şiddetin karmaşık olduğu fikri, bununla ilgili,,pt,eşitsizlikler ve sosyal adaletsizlikler,,pt,hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık hayali kurgusu için destekleyici kültürel unsurlar,,pt,özellikle kara nüfusa karşı,,pt,fakir ve genç,,pt,etkisiz veya var olmayan kamu politikaları,,pt,gençlerin işgücü piyasasına girme fırsatlarının olmaması,,pt,ve sınıfa göre farklı insanlara farklı değerler veren harika medya,,pt,ırk / etnik köken,,pt,cinsiyet ve yaş,,pt;
  • A idéia de que a violência tem causas complexas que envolvem: desigualdades e injustiças sociais; aspectos culturais que corroboram para a construção de um imaginário de intolerâncias e discriminações, especialmente contra a população negra, pobre e jovem; políticas públicas ineficazes ou inexistentes; falta de oportunidades para o ingresso de jovens no mercado de trabalho; e a grande mídia que atribui valores diferentes a pessoas diferentes conforme classe, raça/etnia, gênero e idade;

Yasanın tekrarlandığına dair inanç, ülke genelinde yayılan şiddete çözüm getirmiyor,,pt,sorunu nedenleri ile çözmediği için,,pt,Dünya çapındaki araştırmalar, suçlu yaşının azaltılmasının ergenlerin enfeksiyonlara katılım oranını azaltmadığını gösteriyor,,pt,Ergenlerin kabul döneminde üç ila altı yıllık bir artışın, özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarının kesinleşmesi, ergenlik döneminde yeniden sosyalleşme olasılığını engellemektedir,,pt,18 yıl,,pt,Federal Anayasa ve ECA tarafından güvence altına alınan temel kısalık ilkesine bir saldırı olarak,,pt, uma vez que não aborda o problema pelas suas causas. Pesquisas no mundo todo comprovam que o rebaixamento da idade penal não diminui o índice de envolvimento de adolescentes em atos infracionais;

  • A certeza de que o aumento de três para seis anos do período de internação de adolescentes privados de liberdade impede a possibilidade de re-socialização durante o período da adolescência (12 a18 anos), sendo um atentado contra o princípio fundamental da brevidade garantido pela Constituição Federal e pelo ECA;
  • Tüm çocuk ve ergenler için temel anayasal hakların güvence altına alınmasında devletin yükümlülüğünü ve hesap verebilirliğini talep etme taahhüdü,,pt,sağlanması,,pt,potansiyellerinin tam gelişimi için eşit koşullar,,pt,ailelerin sağlanması,,pt,toplum ve toplum, çocuklarının korunmasında sorumluluklarını alabilir.,,pt,Sadece bir dayanışma toplumu olduğu inancına dayalı bir barış kültürü için çalışma taahhüdü,,pt,sürdürülebilir ve kökten demokratik,,pt,Sosyal adalet temelinde kurulan, tüm insanların onurlu olma haklarına sahip olduğu farklılıklara saygı için eşitlikçi bir ilişki kurabilir.,,pt, assegurando- lhes condições igualitárias para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, assim como assegurar que as famílias, a comunidade e a sociedade tenham condições para assumir as suas responsabilidades na proteção de seus filhos/as;

O compromisso de trabalhar pela cultura de paz a partir da convicção de que somente uma sociedade solidária, sustentável e radicalmente democrática, fundada na base da justiça social é capaz de construir relações igualitárias de respeito às diferenças nas quais todas as pessoas têm o direito à dignidade.

Fonte: Gençlik Evi,,pt,shirlei teresinha bakıyor,,af,Sayın Baylar,,pt,Fikirlerinizi açtığınız için teşekkür ederiz.,,pt,Çocuklarla ve ergenlerle uzun süre çalıştım,,pt,Tamamen ceza yasasının düşmesine karşıyım, burada bir soru bırakıyorum,,pt,Eğer gençler ve eylemleri için cevap veremiyorlarsa,,pt,Nasıl oy verebilirsin?,,pt,vali başkanını seç,,pt,Teşekkür ederim Shirlei,,pt,Merhaba shirlei,,pt,Yetişkinliğin azalması konusundaki bu sorun birçok soru sormamıza neden oluyor,,pt,Benim için suçlu yaşını azaltmamalıyım,,pt,Ergenlerin eylemlerine cevap veremeyecekleri gerçeğiyle değil,,pt,Gençler evet cevap vermeli,,pt,ama içinde yaşadıkları gelişme zamanı ile bağlamsal bir biçimde,,pt,Bunun için sosyo-eğitim önlemleri var,,pt