A Cáritas Brasileira tem se destacado, a cada ano, por um trabalho exemplar e permanente na promoção da igualdade, solidariteit en technische en sociale bijstand aan mensen in situaties van sociale kwetsbaarheid,,pt,Caritas is vandaag een belangrijke referentie in het ondersteunen van de constructie van economische autonomie,,pt,politiek en sociaal,,pt,en de bevordering van mensenrechten,,pt,gebaseerd op de principes van solidariteitseconomie en productie van collectieve alternatieven,,pt,de,,pt,is een belangrijk hulpmiddel bij het promoten en waarderen van deze initiatieven,,pt,Door concrete ervaringen te belonen,,pt,het geeft zichtbaarheid en helpt bij het bouwen van alternatieven om gemeenschappelijke problemen en collectieve inspanningen van de Braziliaanse gemeenschappen te overwinnen,,pt,bij het ontwikkelen van solidariteitsontwikkeling,,pt,ethisch en duurzaam,,pt. A Cáritas é hoje referência importante no apoio à construção da autonomia econômica, política e social de comunidades, e na promoção dos direitos humanos, baseada nos princípios da economia solidária e produção de alternativas coletivas.

O Award Odair Firmino Solidariteit é um instrumento importante na promoção e valorização dessas iniciativas. Ao premiar experiências concretas, ele dá visibilidade e ajuda a construir alternativas para a superação de problemas comuns e esforços coletivos das comunidades brasileiras, na construção do desenvolvimento solidário, ético e sustentável.

Het thema van deze tweede editie van de "Women's,,pt,Milieu en Ontwikkeling "- is een rechtvaardige en noodzakelijke hulde aan vrouwen,,pt,omdat zij degenen zijn die het milieu het meest behouden en verzorgen,,pt,van waaruit ze hun levensonderhoud niet alleen economisch verzamelen,,pt,omdat haar relatie tot de natuur ook cultuur en bevestiging van identiteit produceert,,pt,Dit belangrijke thema sluit aan bij de 3e nationale conferentie en het beleid voor vrouwen,,pt,waarvan de as de constructie van gendergelijkheid is,,pt,in het vooruitzicht van de versterking van de economische autonomie,,pt,sociaal,,en,Culturele en vrouwenpolitiek,,pt,Onze conferentie,,pt,die in volle gang is en al meer dan heeft gemobiliseerd,,pt,duizend vrouwen,,pt, Meio Ambiente e Desenvolvimento” – é uma justa e necessária homenagem às mulheres, pois são as que mais preservam e cuidam do meio ambiente, de onde recolhem seu sustento não só econômico, uma vez que sua relação com a natureza produz também cultura e afirmação de identidade.

Esse importante tema está em sintonia com a 3ª Conferência Nacional e Políticas para as Mulheres, cujo eixo é a Construção da Igualdade de Gênero, na Perspectiva do Fortalecimento da Autonomia Econômica, Social, Cultural e Política das Mulheres. Nossa Conferência, que está em plena marcha e já mobilizou mais de 150 mil mulheres, ontvangt in Brasilia meer dan drieduizend vertegenwoordigers uit alle regio's van het land,,pt,in de periode van 12 tot 15 december in Brasilia,,pt,The Women's Century,,pt,De derde nationale conferentie over het vrouwenbeleid is al een mijlpaal in de geschiedenis van de strijd van Braziliaanse vrouwen,,pt,Deze derde conferentie maakt deel uit van een transformatieproces dat sindsdien in Brazilië is versneld,,pt,wanneer het secretariaat voor het beleid voor vrouwen,,pt,In zijn historische toespraak bij de VN,,pt,September van dit jaar,,pt,wanneer voor de eerste keer een vrouw de debatten in de VN-vergadering opende,,pt,bevestigde de president Dilma Roussef,,pt,"Ik deel deze emotie met meer dan de helft van de menselijke wezens van deze planeet die,,pt,zoals ik,,pt, no período de12 a15 de dezembro em Brasília.

O século das mulheres

A 3ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres já é um marco na história da luta das mulheres brasileiras. Esta 3ª Conferência faz parte de um processo de transformações que se acelerou no Brasil a partir de 2003, quando foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres.

Em seu pronunciamento histórico na ONU, geen dag 21 de setembro deste ano, quando pela primeira vez uma mulher abriu os debates na Assembleia das Nações Unidas, a presidenta Dilma Roussef afirmou: “Divido esta emoção com mais da metade dos seres humanos deste Planeta que, como eu, werden een vrouw geboren en wat,,pt,met vasthoudendheid,,pt,ze nemen de plaats in die ze verdienen in de wereld.,,pt,Ik weet het zeker,,pt,dames en heren,,pt,dat dit de eeuw van de vrouw zal zijn ",,pt,door Iriny Lopes,,ru,Minister van het Secretariaat van het beleid voor vrouwen,,pt,Voorzitter van de Nationale Raad voor de rechten van de vrouw,,pt, com tenacidade, estão ocupando o lugar que merecem no mundo. Tenho certeza, senhoras e senhores, de que este será o século das mulheres”.

por Iriny Lopes

Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres

Presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher