Cáritas Brasileira bevordert de versterking en protagonisme van gemeenschappen die weerstand bieden tegen het huidige productiemodel en die levensopvattingen hebben gebaseerd op de ontwikkeling van solidariteit en duurzaamheid,,pt,Solidarity Week vindt elk jaar plaats,,pt,in het Braziliaanse Caritas-netwerk,,pt,door verschillende initiatieven die zich in gemeenschappen voordoen,,pt,parochies,,pt,bisdommen en regionaal,,pt,Geanimeerd door de zin van Dom Helder Camera,,pt,"De manier om anderen te helpen is om te bewijzen dat ze in staat zijn om te denken",,pt,Caritas redde zijn ontstaan ​​en werd gevierd,,pt,hun,,pt,jarenlange bijdrage en impact op de vorming van een cultuur van solidariteit voor mensen die leven in situaties van sociale uitsluiting in het land,,pt

A Semana de Solidariedade ocorre todos os anos, de 5 een 12 November, na Rede Cáritas Brasileira, por meio de diferentes iniciativas que se materializam em comunidades, paróquias, dioceses e regionais. Animados pela frase de Dom Helder Câmara, “a maneira de ajudar os outros é provar-lhes que eles são capazes de pensar”, a Cáritas resgatou sua gênese e celebrou, em 2010, seus 54 anos de contribuição e de incidência na formação de uma cultura de solidariedade em prol das pessoas que vivem em situação de exclusão social no país.

Tijdens de feestweek worden verschillende activiteiten in heel Brazilië ontwikkeld, zoals Solidarity Popular Economy Fairs,,pt,Training in Solidaire economie,,pt,Solidariteitsbazaar,,pt,Culturele presentaties en reflecties,,pt,uitgaande van de realiteit van elke gemeenschap,,pt,Altijd met het voorstel om vooruit te lopen op het thema van het volgende jaar van de Broederschapscampagne,,pt,gepromoot door de Nationale Conferentie van Bisschoppen van Brazilië,,pt,de Week van Solidariteit,,pt,had als thema "Klimaatkwesties en het leven op de planeet",,pt,In de afgelopen decennia,,pt, Formaçãoem Economia Solidária, Bazar Solidário, Apresentações Culturais e Reflexões, partindo da realidade de cada comunidade. Sempre com a proposta de antecipar o tema do ano seguinte da Campanha da Fraternidade, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Semana de Solidariedade 2010 teve como tema “As questões climáticas e a vida no planeta”.

Ao longo das últimas décadas, de maatschappij is zich bewust geworden van de huidige toestand van het milieu en de bedreigingen die de planeet en de hele bevolking hebben geleden als gevolg van het ontwikkelingsmodel dat vandaag wereldwijd is aangenomen,,pt,echter,,pt,in tegenstelling tot dit model op basis van het verergerde consumentisme in relatie tot de tegenstrijdige ontwikkeling die degradeert,,pt,veel ervaringen van verzet en verandering hebben zich over de hele wereld vermenigvuldigd,,pt,vooral in kleine gemeenschappen die het leven creëren en recreëren,,pt,Deze ervaringen hebben een alternatieve visie laten zien van een samenleving die een model van het leven wil bouwen, gebaseerd op solidariteit voor duurzame ontwikkeling,,pt,De solidariteitsweek in,,pt,bracht de campagne,,pt,Wat is onze blik,,pt. No entanto, em contraposição a esse modelo pautado no consumismo exacerbado aliado ao contraditório desenvolvimento degradador, muitas experiências de resistência e mudança vêm se multiplicando em todo mundo, principalmente em pequenas comunidades que criam e recriam vida. Estas experiências têm demonstrado uma visão alternativa de uma sociedade que busca construir um modelo de vida que tenha como base a solidariedade para o desenvolvimento sustentável.

A Semana da Solidariedade em 2010 trouxe a campanha: Qual o nosso olhar? Met het thema gericht op klimaatvraagstukken en de huidige situatie van het leven op de planeet,,pt,de activiteit nodigde de samenleving uit haar blik te richten op de acties van toewijding aan de meest behoeftigen,,pt,de identiteit van Caritas-agenten bevestigen in de ontwikkeling van een meer rechtvaardige samenleving,,pt,Em2010,,de,de Solidariteitsweek had nog steeds meer motivatie,,pt,De Odair Firmino Award was een innovatie die,,pt,naast het geven van een verdiende postume hommage aan een belangrijke persoonlijkheid van het netwerk Caritas,,pt,awards van organisaties,,pt,entiteiten en gemeenschapsgroepen die een cultuur van bevorderen,,pt,vooral,,pt,dialoog met het voorgestelde thema,,pt,Voor de theoloog,,pt,lijsttrekker en schrijver,,gl,Marcelo Barros,,es, a atividade convidou a sociedade a voltar seu olhar para as ações de compromisso com os mais carentes, reafirmando assim a identidade dos agentes Cáritas no desenvolvimento de uma sociedade mais justa, igualitária e plural.

Em2010, a Semana da Solidariedade ainda contou com uma motivação a mais. O Prêmio Odair Firmino foi uma inovação que, além de prestar uma merecida homenagem póstuma a uma importante personalidade da Rede Cáritas, premiou experiências de organizações, entidades e grupos comunitários de abrangência local fomentadores da cultura da solidariedade que, sobretudo, dialogaram com a temática proposta.

Para o teólogo, biblista e escritor, Marcelo Barros, die deel uitmaakte van de Odair Firmino Award-ceremonie op de dag,,pt,de centrale vlag van Cáritas Brasileira is altijd solidariteit geweest,,pt,"Hoe zou liefde zijn zoals?,,pt,van liefdadigheid als het niet voor de effectieve solidariteit was,,pt,"Nog steeds als synoniem voor aalmoezen,,pt,volgens Barros,,pt,entiteit kon verder gaan dan,,pt,"Caritas heeft een ander niveau van solidariteit bereikt,,pt,Het heeft effectieve solidariteit bereikt,,pt,collectief,,pt,structureel en transformatief,,pt,waarin de armen protagonisten zijn en niet langer alleen als individuen worden gezien die moeten worden geholpen,,pt,Er zijn geen arme mensen,,pt,er zijn mensen verarmd door het huidige ontwikkelingsmodel. ",,pt,Marcelo Barros zei zelfs dat het over solidariteit in de wereld van vandaag gaat,,pt,in een competitieve en individualistische samenleving,,pt 25 de novembro de 2010 em Brasília, a bandeira central da Cáritas Brasileira sempre foi a solidariedade. “O que seria do amor, da caridade se não fosse a solidariedade efetiva?” Ainda como sinônimo de esmola, segundo Barros, a entidade foi capaz de ir além. “A Cáritas conseguiu outro patamar de solidariedade. Ela atingiu uma solidariedade efetiva, coletiva, estrutural e transformadora, na qual os pobres são protagonistas e deixam de ser vistos apenas como indivíduos que precisam ser ajudados. Não existem pobres, existem pessoas empobrecidas pelo atual modelo de desenvolvimento.”

Marcelo Barros ainda disse que discutir a solidariedade no mundo de hoje, em uma sociedade competitiva e individualista, het is buitengewoon belangrijk,,pt,"Omdat we het niet alleen hebben over solidariteit als een vorm van geïsoleerde activiteiten of vormen,,pt,maar we hebben te maken met solidariteit als een levensprincipe,,pt,als een manier en manier van leven. ",,pt,In deze zin,,pt,voor de theoloog,,pt,solidariteit is leven,,pt,ze is niet iets meer,,pt,het is het principe van het leven zelf,,pt,"We realiseren ons niet eens de solidariteit die ons aan elkaar bindt,,pt,Het is een gemeenschap die ons tot een ander maakt.,,pt,niet alleen tussen ons,,pt,menselijke wezens,,es,maar een gemeenschap tussen alle levende wezens,,pt,het is duidelijk dat het verzorgen van het leven op de planeet een fundamenteel spirituele en solidaire taak is ",,pt,gewezen,,pt,Klimaatverandering,,pt, “pois não estamos falando apenas da solidariedade como forma de atividades ou formas isoladas, mas estamos tratando da solidariedade como princípio de vida, como um modo e um jeito de viver.”

Neste sentido, para o teólogo, solidariedade é vida, ela não é algo a mais, ela é o próprio princípio da vida. “A gente nem percebe a solidariedade que nos liga uns aos outros. É uma comunhão que faz com que a gente faça parte um do outro, não apenas entre nós, seres humanos, mas uma comunhão entre todos os seres vivos. Desta forma, é claro que cuidar da vida planeta é uma tarefa fundamentalmente espiritual e solidária”, ressaltou.

Mudanças climáticas – "Klimaatverandering is een wereldwijd probleem en vereist een wereldwijd antwoord,,pt,De milieucrises,,pt,financiële en sociale gevolgen van klimaatverandering staan ​​niet los van het aanhoudende verlies van biodiversiteit en degradatie van ecosystemen. "De speech is van professor aan de universiteit van Brasilia,,pt,João Nildo de Sousa Vianna,,pt,die de invloeden benadrukten die de huidige manier van produceren heeft op het klimaat,,pt,Volgens hem,,pt,er zijn twee scenario's voor Brazilië en de internationale gemeenschappen,,pt,De eerste is dat als er geen veranderingen zijn in gewoonten zoals hoge emissies van verontreinigende stoffen in de atmosfeer,,pt,em2100 gemiddelde temperatuur in Brazilië zal 6ºC stijgen,,pt,echter,,pt. As crises ambientais, financeiras e sociais decorrentes dessas mudanças climáticas não são isoladas da contínua perda da biodiversidade e degradação dos ecossistemas.” A fala é do professor da Universidade de Brasília, João Nildo de Sousa Vianna, que destacou as influências que atual o modo de produção tem sobre o clima.

De acordo com ele, existem dois cenários para o Brasil e para as comunidades internacionais. O primeiro é que se não houver mudanças de hábitos como as altas emissões de poluentes na atmosfera, em2100 atemperatura média no Brasil vai subir 6ºC. Porém, indien maatregelen worden genomen om deze emissies drastisch te verminderen,,pt,in dezelfde periode van,,pt,bij een temperatuur zal het 1.5ºC stijgen,,es,Deze temperatuurstijging zal gevolgen hebben die een weerspiegeling zijn van de schade aan het milieu,,pt,gezondheid en economie,,pt,"De voorspelling die we hebben is dat met de daling van de regenval,,pt,rond,,pt,in het noordoosten,,pt,bijvoorbeeld,,pt,en de toename in de frequentie van opeenvolgende droge dagen,,pt,de hele Caatinga zal verdwijnen ",,pt,gewaarschuwd,,pt,Om deze reden,,pt,door het thema van de Broederschapscampagne2011,,pt,aCáritas Brasileira nodigde de Braziliaanse samenleving uit om te discussiëren en na te denken over wat er met de aarde en de aarde is gebeurd,,pt,op hetzelfde moment,,pt, no mesmo período de 90 anos, a temperatura subirá 1,5ºC.

Este aumento da temperatura trará conseqüências que irão refletir em prejuízos para o meio ambiente, a saúde e a economia. “A previsão que temos é que com a diminuição das chuvas, em torno de 60% no nordeste, por exemplo, e o aumento na frequência de dias secos consecutivos, toda a Caatinga irá desaparecer”, alertou.

Por isso, por meio do tema da Campanha da Fraternidade2011, aCáritas Brasileira convidou a sociedade brasileira a discutir e a refletir sobre o que vem ocorrendo com o planeta Terra e, ao mesmo tempo, bewezen de ervaringen met het promoten van andere opvattingen over het leven die in solidariteit en duurzame ontwikkeling de huidige exit voor een betere wereld hebben,pt.